Меню Затваряне

Проект № BG-RRP-3.006-0337 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

На 10.11.2023 г. „МАТ“ ООД стартира изпълнението на Договор № BG-RRP-3.006-0337-C01, финансиран от Националния план за въстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3…

Процедура за набиране на оферти за доставка на производствено оборудване

МАТ ООД обявява процедура за набиране на оферти за доставка на производствено оборудване с предмет Доставка на производствено оборудване: Обособена позиция 1: Вертикален обработващ център…

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

МАТ ООД е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. В тази връзка…