Меню Затваряне

Процедура за набиране на оферти за доставка на производствено оборудване.

Мат ООД в качеството си на Краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0890-C01, процедура Технологична модернизация – BG-RRP-3.004, НПВУ, обявява процедура „публична покана“ за набиране на оферти с предмет Доставка на производствено оборудване:

Обособена позиция 1: Профилираща машина за производство на Ω-профил /Омега-профил/

Обособена позиция 2: Профилираща машина за производство на С-профил

Срок за набиране на оферти: 15/09/2023г.

Документите можете да изтеглите от следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/68dd4275-85ad-4be0-8288-168ea487dca4 или от тук.