Меню Затваряне

Проект „Технологична модернизация на предприятието“

На 10.04.2023 г.  „МАТ“  ООД стартира изпълнението на договор № BG-RRP-3.004-0890-C01, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ със средства, предоставени от Механизма за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проект „Технологична модернизация на предприятието“ е да осъществяви първоначална инвестиция в материални активи за разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект в МАТ ООД, като инвестира в машини и оборудване за производствения процес. Проекта предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация, както следва:

1.Вертикален обработващ център с подвижна колона

  1. Машина за разкрой на листов материал с плазмено рязане

3.Профилираща машина за производство на Ω-профил

4.Профилираща машина за производство на С-профил.

Проекта се изпълнява в рамките на 12 месеца с начало 10.04.2023 г. и е финансиран със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.