Меню Затваряне

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

МАТ ООД е бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. В тази връзка считано до 24.01.2023г. (вкл.) на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/005f30df-cca7-47c9-8689-9f728f8ddb85 ще се набират оферти за „Извършване на СМР: топлоизолиране на външни стени и монтаж на PVC-дограма, съгласно КС“. Документите можете да изтеглите от тук.