Меню Затваряне

30KW Соларни системи

Какво представляват 30KW соларни системи?

Соларни панели

Соларните панели преобразуват слънчевата светлинна енергия в електричество за постоянен ток. 

Мрежови инвертор

Инверторът е необходим, за да преобразува постоянното напрежение на 12V, 24V или 48V  в променливо 230V.

Метална конструкция

Метална конструкция разработена в съответствие с индивидуалната конфигурация на Вашия проект. 

Инвестиция

Възвръщаемост на инвестицията 

Възвръщаемостта на инвестицията е приблизително 5 години при сключен договор с Електроразпределителните дружества до 31.12.2035 за изкупуване на произведената електроенергия.

Годишен приход за 30Kw централи  

Приблизителният годишен приход от произведената електроенергия е 8000 лв/година, базирана на 198.32лв/MWp изкупна цена

Необходими документи за изграждане на 30KW соларна система

Идеен проект

  1. Изготвяне на идеен проект въз основа на скица и нотариален акт за получаване на становище от съответното ЕРП.  Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение.

Становище за проучване

  1. Издаване на становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа. След получаване на становището от съответното ЕРП за начина на присъединяване на ФЕЦ, заедно с идейния проект и конструктивното становище се подават документи за строително разрешение.

Конструктивно становище

  1. Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Становището включва описание за обекта, място на монтаж, конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията.

 

Разрешение за строеж

  1. Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината.

Строеж на електроцентрала

  1. След издаване на строителното разрешение, следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище със съответното ЕРП.

Договор с ЕРП

  1. Подаване на заявление за договор за присъединяване към ЕРП.

Пускане в експлоатация

  1. След изграждането на ФЕЦ се пускат 72 часови проби на централата. Заедно с изграждането на фотоволтаичната централа се подава искане за изкупуване на произведената енергия.

Финалната стъпка е подаване на искане за въвеждане в експлоатация на Вашата електроцентрала.

За изготвяне на оферта за изработка, доставка и монтаж на 30Kw мрежова соларна система, моля, попълнете контактната форма или се свържете с нас чрез посочения имейл адрес – mat.yorgov@gmail.com или mat.djipov@gmail.com