Меню Затваряне

ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

История

•МАТ ООД е създадена 1995 с дейност свързана с аварийни скоби
•Първата фотоволтаична централа изградена през 2009
•От тогава „МАТ“ ООД е изградила повече от 165 MW в четири различни държави – Македония, Гърция, България и Румъния.

Метална конструкция – основна информация

•Конструкците се проектирани в съответствие с националните приложения за снегово и ветрово натоварване
•В съответствие с размера на масата съставена от панелите
•Носещите конструкции са проектирани в зависимост от:
– Ориентацията на PV панелите
(вертикално или хоризонтално)
– Броят на редовете от PV
панели в масата

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

•Изработка на носеща конструкция – 30 MW / месец
•Монтаж (набиване ) капацитет – 11 машини– 80000 пилона / месец
•Сглобяване на носеща конструкция – 30 MW / месец
•Монтиране на PV панелите – 30 MW/ месец

Гаранционен срок и сертификати

•20 / двадесет / години гаранция за стоманената конструкция
•Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт
•Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3
•Носещата конструкция има CE маркировка
•Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт

Този сертификат се издава, за
да удостовери, че EA система за
управление на качеството в
MAT ООД – Разград е одобрена
от Lloyd’s Register.
ISO 9001:2008

Метална носеща конструкция – едноредова

Едноредовата конструкция може да бъде два вида:

 

- С фиксиран ъгъл ( стационарна)
- С възможност за ръчно променяне на ъгъла
Едноредова носеща конструкция с възможност за промяна на ъгъла •Три различни позиции с цел да се проследи сезонната позицията на слънцето. •Очакване 5% увеличение в производството на електро енергия •Ръчна смяна на ъгъла
Едноредова конструкция с възможност за ръчна смяна на ъгъла
Метални конструкции – 2 реда от PV панели вертикално ориентирани •Статична от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос •Максимално снегово натоварване •Максимално натоварване от вятър •Дву - кракова система
Метална конструкция – три редова •Статична от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос •Максимално снегово натоварване •Максимално натоварване от вятър •Дву-кракова система
Конструкция за плоски покриви •Статична от 15⁰ до 35⁰ градуса •Хидроизолация на покрива се запазва по време на монтажа. •Без пробиване на изолацията на покрива, монтира се на бетонни блокчета за анкери
Носеща конструкция – за LT ламарина Металната носеща конструкция е два вида: •Следвайки наклона на покрива •Монтирана на ъгъл спрямо самият покрив
Метална конструкция - примери

Строителни дейности:

Монтаж на носеща конструкция

•Набиване на пилоти

– Проучване на терена
– Изравняване на терена

•Сглобяване на конструкцията
•Монтаж на PV панелите