Меню Затваряне

На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.001-0492-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „МАТ” ООД