Меню Затваряне
МАТ ООД
7200 гр. Разград, Гарова промишлена зона
тел.:084/661 821,факс: 084/753 866
е-mail: matood.office@gmail.com
www.matood.com
 
Управител – инж. Джипо Николов Джипов
тел.: 084/661 821 e-mail:mat.djipov@gmail.com
 
Счетоводство:
7200 гр. Разград бул. „Бели лом” 40, х-л „Централ”, офиси № 5 и 6
тел.:084/660 412 е-mail:mat.ood@abv.bg
 
Направление „Аварийни скоби”
Валентина Станчева
/Продажби/
тел.: 084/661 821, 0878 102 216
e-mail: matood.office@gmail.com
 
Свилен Сейков
/Производство/
тел.: 0878 511 061 e-mail:mat.rz@abv.bg
 
Направление „Метални изделия и услуги”
инж. Пламен Трифонов
тел.: 0878 102 214
e-mail:mat.trifonov@abv.bg
 
инж. Валентин Соколов
тел.:  0879 816 863 e-mail:mat.sokolov@abv.bg
 
Направление „Котли и буферни съдове”
инж. Пламен Трифонов
тел.: 0878 102 214
e-mail:mat.trifonov@abv.bg

Изпратете ни съобщение: