Меню Затваряне

„МАТ“ ООД е юридическо лице регистрирано по Търговския закон през 1995 г. Фирмата е със седалище и адрес на управление гр. Разград, Гарова промишлена зона.

През 1998 г. „МАТ” ООД започва производство на аварийни и отклонителни скоби за тръби. Изделията са признати от Патентното ведомство на Република България със Свидетелства № 3667/23.03.1999 г. , № 4229/21.09.2001 г., № 6750/06.06.2008 г. и свидетелство № 7902/17.09.2013 г.

Клиенти на фирмата са „В и К“ дружествата в страната, „Напоителни системи“, В и К борси и много други предприятия със собствени водоснабдявания.

Цехът за производство на аварийни скоби е оборудван със съвременни машини, приспособления и инструментална екипировка за качествено и бързо изпълнение на поръчките.

Произвежданите от фирма „МАТ” ООД изделия са търсени и предпочитани поради високото си качество, дълготрайност и надеждност при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа.

В последните години МАТ ООД – Разград стана популярна сред клиентите си със своята точност, бързина, коректност и гъвкавост. В аварийна ситуация можем да произведем и доставим всякаква ремонтна скоба за по-малко от 24 часа. Най – важна цел на фирмата е да обслужи клиенти си съгласно техните желания.
Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата промишленост.

От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали.

Отчитайки тенденциите в производството и изкупуването на електро енергия, както и климатичните условия в България, географската ширина, слънчевото греене и радиация през 2009 г. „МАТ” ООД усвои производството на собствена разработка носещи конструкции за фотоволтаични електроцентрали. Носещите конструкции се произвеждат от стоманени профили горещо поцинковани, приспособяеми за различни видове терени. Бързо и лесно сглобяеми са, при спазване на всички изисквания на съответния проект. Компанията има опит в реализирането на мащабни проекти за над 210 MW в България.

От началото на 2014 година фирмата започна производство на котли на твърдо гориво и буферни съдове.

Във фирмата има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, а през 2012 г. „МАТ” ООД въведе и Система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 14001:2004+Cor 1:2009 и Система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Фирмата притежава и Сертификат за съответствие на строителен продукт, съгласно изискванията на БДС EN 14525:2005. От 2008 г. има и регистрация в Камарата на строителите в България.

„МАТ” ООД е член на „Българската фотоволтаична асоциация”, както и на „Румънската фотоволтаична асоциация”.