“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
История МАТ ООД е създадена 1995 с дейност свързана с аварийни скоби Първата фотоволтаична централа изградена през 2009 От тогава „МАТ“ ООД е изградила повече от 165 MW в четири различни държави – Македония, Гърция, България и Румъния.
Метална конструкция – основна информация Конструкците се проектирани в съответствие с националните приложения за снегово и ветрово натоварване В съответствие с размера на масата съставена от панелите Носещите конструкции са проектирани в зависимост от:          - Ориентацията на PV панелите          (вертикално или хоризонтално)          - Броят на редовете от PV           панели в масата
Метална носеща конструкция  – едноредова Едноредовата конструкция може да бъде два вида: - С фиксиран ъгъл ( стационарна) Едноредова носеща конструкция с възможност за промяна на ъгъла Три различни позиции с цел да се проследи сезонната позицията на слънцето. Очакване 5% увеличение в производството на електро енергия Ръчна смяна на ъгъла Едноредова конструкция с възможност за ръчна смяна на ъгъла Метални конструкции – 2 реда от PV панели вертикално ориентирани Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос Максимално снегово натоварване Максимално натоварване от вятър Дву - кракова система Метална  конструкция – три редова Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос Максимално снегово натоварване Максимално натоварване от вятър Дву-кракова система Конструкция за плоски покриви Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса Хидроизолация на покрива се запазва по време на монтажа. Без пробиване на изолацията на покрива, монтира се на бетонни блокчета за анкери Носеща конструкция – за LT ламарина Металната носеща конструкция е два вида:   Следвайки наклона на покрива Монтирана на ъгъл спрямо самият покрив Метална  конструкция - примери Строителни дейности: Монтаж на носеща конструкция Набиване на пилоти - Проучване на терена - Изравняване на терена Сглобяване на конструкцията Монтаж на PV панелите
- С възможност за ръчно променяне на ъгъла
ПРОИЗВОДСТВЕН  КАПАЦИТЕТ Изработка на носеща конструкция - 30 MW / месец Монтаж (набиване ) капацитет – 11 машини– 80000 пилона / месец Сглобяване на носеща конструкция – 30 MW / месец Монтиране на PV панелите  - 30 MW/ месец
Гаранционен срок и сертификати 20 / двадесет /  години гаранция за стоманената конструкция Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3 Носещата конструкция има  CE маркировка Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт          Този сертификат се издава, за          да удостовери, че EA система за            управление на качеството  в           MAT ООД - Разград  е одобрена           от Lloyd's Register.          ISO 9001:2008
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
История МАТ ООД е създадена 1995 с дейност свързана с аварийни скоби Първата фотоволтаична централа изградена през 2009 От тогава „МАТ“ ООД е изградила повече от 165 MW в четири различни държави – Македония, Гърция, България и Румъния.
Метална конструкция – основна информация Конструкците се проектирани в съответствие с националните приложения за снегово и ветрово натоварване В съответствие с размера на масата съставена от панелите Носещите конструкции са проектирани в зависимост от:          - Ориентацията на PV панелите          (вертикално или хоризонтално)          - Броят на редовете от PV           панели в масата
Метална носеща конструкция  – едноредова Едноредовата конструкция може да бъде два вида: - С фиксиран ъгъл ( стационарна) Едноредова носеща конструкция с възможност за промяна на ъгъла Три различни позиции с цел да се проследи сезонната позицията на слънцето. Очакване 5% увеличение в производството на електро енергия Ръчна смяна на ъгъла Едноредова конструкция с възможност за ръчна смяна на ъгъла Метални конструкции – 2 реда от PV панели вертикално ориентирани Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос Максимално снегово натоварване Максимално натоварване от вятър Дву - кракова система Метална  конструкция – три редова Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса спрямо хоризонталната ос Максимално снегово натоварване Максимално натоварване от вятър Дву-кракова система Конструкция за плоски покриви Статична  от 15⁰ до 35⁰ градуса Хидроизолация на покрива се запазва по време на монтажа. Без пробиване на изолацията на покрива, монтира се на бетонни блокчета за анкери Носеща конструкция – за LT ламарина Металната носеща конструкция е два вида:   Следвайки наклона на покрива Монтирана на ъгъл спрямо самият покрив Метална  конструкция - примери Строителни дейности: Монтаж на носеща конструкция Набиване на пилоти - Проучване на терена - Изравняване на терена Сглобяване на конструкцията Монтаж на PV панелите
- С възможност за ръчно променяне на ъгъла
ПРОИЗВОДСТВЕН  КАПАЦИТЕТ Изработка на носеща конструкция - 30 MW / месец Монтаж (набиване ) капацитет – 11 машини– 80000 пилона / месец Сглобяване на носеща конструкция – 30 MW / месец Монтиране на PV панелите  - 30 MW/ месец
Гаранционен срок и сертификати 20 / двадесет /  години гаранция за стоманената конструкция Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3 Носещата конструкция има  CE маркировка Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт          Този сертификат се издава, за                          да удостовери, че EA система за            управление на качеството  в           MAT ООД - Разград  е одобрена           от Lloyd's Register.          ISO 9001:2008
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
BG | EN | DE | RO