“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ УСЛУГИ Листообработващи машини Листообработващи машини Машини за обработка на тръби и профили Машини за обработка на тръби и профили Металорежещи машини Металорежещи машини Ексцентър преси с капацитет Ексцентър преси с капацитет Заваръчни машини и апарати Заваръчни машини и апарати
Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.
Листообработващи машини: 1. Гилотини – 6 бр. - дебелина на отрязвания материал – 0,5 ÷ 20 мм; - дължина на рязане – до 3000 мм   2. Абкант преси – 4 бр. хидравлични, от тях 2 бр. с CNC управление: - дължина на огъване – 2500; 3000 ; 4000 мм - максимално усилие - 90÷200 тона; - дебелина на огъвания лист – 0,5÷12 мм 3. CNC машина за лазерно рязане с фибролазерен източник:
- максимални размери на листа – 1500/3000 мм - максимална дебелина – ч. стомана 15 мм; неръждаема стомана – 10 мм; Al -8 мм; мед, месинг – 5 мм - устройство за рязане на тръби и кухи профили – отвори с различна форма, фасонни чела и др. с диаметър до 200 мм и дължина до 3000 мм; 4. Тривалова листоогъваща машина – обработван материал с дебелина до 6 мм и дължина до 2000 мм; 5. Ръчна установка за плазмено рязане – дебелина на срязвания материал – черна стомана до 10 мм - неръждаема стомана до 6 мм; 6. Машина за профилиране на тънколистна ламарина /вълнообразно гофриране и огъване на дъга/ - дебелина до 1 мм; дължина до 2000 мм;
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ УСЛУГИ Листообработващи машини Листообработващи машини Машини за обработка на тръби и профили Машини за обработка на тръби и профили Металорежещи машини Металорежещи машини Ексцентър преси с капацитет Ексцентър преси с капацитет Заваръчни машини и апарати Заваръчни машини и апарати
Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.
Листообработващи машини: 1. Гилотини – 6 бр. - дебелина на отрязвания материал – 0,5 ÷ 20 мм; - дължина на рязане – до 3000 мм   2. Абкант преси – 4 бр. хидравлични, от тях 2 бр. с CNC управление: - дължина на огъване – 2500; 3000 ; 4000 мм - максимално усилие - 90÷200 тона; - дебелина на огъвания лист – 0,5÷12 мм 3. CNC машина за лазерно рязане с фибролазерен източник:
- максимални размери на листа – 1500/3000 мм - максимална дебелина – ч. стомана 15 мм; неръждаема стомана – 10 мм; Al -8 мм; мед, месинг – 5 мм - устройство за рязане на тръби и кухи профили – отвори с различна форма, фасонни чела и др. с диаметър до 200 мм и дължина до 3000 мм; 4. Тривалова листоогъваща машина – обработван материал с дебелина до 6 мм и дължина до 2000 мм; 5. Ръчна установка за плазмено рязане – дебелина на срязвания материал – черна стомана до 10 мм - неръждаема стомана до 6 мм; 6. Машина за профилиране на тънколистна ламарина /вълнообразно гофриране и огъване на дъга/ - дебелина до 1 мм; дължина до 2000 мм;
BG | EN | DE | RO