“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ УСЛУГИ Листообработващи машини Листообработващи машини Машини за обработка на тръби и профили Машини за обработка на тръби и профили Металорежещи машини Металорежещи машини Ексцентър преси с капацитет Ексцентър преси с капацитет Заваръчни машини и апарати Заваръчни машини и апарати
Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.
Машини за обработка на тръби и профили:     1.     Ролкова машина за огъване на тръби и профили -         тръба до ф 70х2, min R-800 мм; -         кв. тръба – до 60х60х3 - min R-2000 мм; -         плътно ф – до ф 40 – min R-400 мм     2.     Машина за огъване на тръби с дорник -         тръби с диаметър до ф 32х1,5; -         min R-2хd , до 180°     3.     Специализирани машини за пробиване на отвори в кухи профили – 3 бр. -         възможност за едновременно пробиване на 12 бр. отвори; -         максимални размери на профила – до 50х50х3, L-7000мм; -         максимален диаметър на отворите – до ф 10 мм
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ УСЛУГИ Листообработващи машини Листообработващи машини Машини за обработка на тръби и профили Машини за обработка на тръби и профили Металорежещи машини Металорежещи машини Ексцентър преси с капацитет Ексцентър преси с капацитет Заваръчни машини и апарати Заваръчни машини и апарати
Производството на фирмата се контролира от внедрена СУК с международен стандарт BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001:2008.
Машини за обработка на тръби и профили:     1.     Ролкова машина за огъване на тръби и профили -         тръба до ф 70х2, min R-800 мм; -         кв. тръба – до 60х60х3 - min R-2000 мм; -         плътно ф – до ф 40 – min R-400 мм     2.     Машина за огъване на тръби с дорник -         тръби с диаметър до ф 32х1,5; -         min R-2хd , до 180°     3.     Специализирани машини за пробиване на отвори в кухи профили – 3 бр. -         възможност за едновременно пробиване на 12 бр. отвори; -         максимални размери на профила – до 50х50х3, L-7000мм; -         максимален диаметър на отворите – до ф 10 мм
BG | EN | DE | RO