“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Гаранционен срок и сертификати 20 / двадесет /  години гаранция за стоманената конструкция Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3 Носещата конструкция има  CE маркировка Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт          Този сертификат се издава, за                          да удостовери, че EA система за            управление на качеството  в           MAT ООД - Разград  е одобрена           от Lloyd's Register.          ISO 9001:2008
Фирма "МАТ" ООД е специализирана в производството на нестандартно метално оборудване за ХВП, офис оборудване, производство на парапети, козирки, огради, лъчезащитни врати за болници, автобусни спирки, дъгови складове, както и метални изделия по индивидуална поръчка на клиента.
ОГНЕУПОРНИ ШКАФОВЕ:
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
ДЪГОВИ СКЛАДОВЕ И ЛЪЧЕЗАЩИТНИ ВРАТИ:
ОГРАДИ И ВРАТИ:
ПАРАПЕТИ И КОЗИРКИ:
АВТОБУСНИ СПИРКИ:
ИНДУСТРИАЛНИ ЕНЕРГЕТИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:
ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ:
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Фирма "МАТ" ООД е специализирана в производ- ството на нестандартно метално оборудване за ХВП, офис оборудване, производство на парапети, козирки, огради, лъчезащитни врати за болници, автобусни спирки, дъгови складове, както и метални изделия по индивидуална поръчка на клиента.
ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
BG | EN | DE | RO
ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ:
ОГНЕУПОРНИ ШКАФОВЕ:
Гаранционен срок и сертификати 20 / двадесет /  години гаранция за стоманената конструкция Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3 Носещата конструкция има  CE маркировка Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт          Този сертификат се издава, за                          да удостовери, че EA система за            управление на качеството  в           MAT ООД - Разград  е одобрена           от Lloyd's Register.          ISO 9001:2008
ДЪГОВИ СКЛАДОВЕ И ЛЪЧЕЗАЩИТНИ ВРАТИ:
ОГРАДИ И ВРАТИ:
ПАРАПЕТИ И КОЗИРКИ:
АВТОБУСНИ СПИРКИ:
ИНДУСТРИАЛНИ ЕНЕРГЕТИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ: