05.07.2016  На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
04.07.2016  Преминаване към новата версия на стандарт ISO 9001:2015 23.11.2016  Процедура за избор на изпълнители по проект BG16RFOP002-2.001-0492-C01, изпълняван от „МАТ“ ООД. АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
НОВИНИ СЕРТИФИКАТИ
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
НОВИНИ СЕРТИФИКАТИ
BG | EN | DE | RO
05.07.2016  На 20.06.2016 г. „МАТ” ООД сключи договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 04.07.2016  Преминаване към новата версия на стандарт  ISO 9001:2015 23.11.2016  Процедура за избор на изпълнители по проект BG16RFOP002-2.001-0492-C01, изпълняван от „МАТ“ ООД.