“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
КОНТАКТИ
МАТ ООД 7200 гр. Разград Гарова промишлена зона тел.:084/661 821,факс: 084/753 866 е-mail: matood.office@gmail.com www.matood.com Управител – инж. Джипо Николов Джипов тел.: 084/661 821 e-mail:mat.djipov@gmail.com Счетоводство: 7200 гр. Разград бул. „Бели лом” 40, х-л „Централ”, офиси № 5 и 6 тел.:084/660 412 е-mail:mat.ood@abv.bg Направление „Аварийни скоби” Валентина Станчева /Продажби/ -  084/661 821, 0878 102 216 e-mail: matood.office@gmail.com Свилен Сейков /Производство/ – 0878 511 061 e-mail:mat.rz@abv.bg Направление „Метални изделия и услуги” инж. Пламен Трифонов-0878 102 214 e-mail:mat.trifonov@abv.bg инж. Валентин Соколов – 0879 816 863 e-mail:mat.sokolov@abv.bg Направление „Котли и буферни съдове” инж. Пламен Трифонов-0878 102 214 e-mail:mat.trifonov@abv.bg
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
КОНТАКТИ
МАТ ООД 7200 гр. Разград Гарова промишлена зона тел.:084/661 821,факс: 084/753 866 е-mail: matood.office@gmail.com www.matood.com Управител – инж. Джипо Николов Джипов тел.: 084/661 821 e-mail:mat.djipov@gmail.com Счетоводство: 7200 гр. Разград бул. „Бели лом” 40, х-л „Централ”, офиси № 5 и 6 тел.:084/660 412 е-mail:mat.ood@abv.bg Направление „Аварийни скоби” Валентина Станчева /Продажби/ -  084/661 821, 0878 102 216 Свилен Сейков /Производство/ – 0878 511 061 e-mail: matood.office@gmail.com Направление „Метални изделия и услуги” инж. Пламен Трифонов-0878 102 214 e-mail:mat.trifonov@abv.bg инж. Валентин Соколов – 0879 816 863 e-mail:mat.sokolov@abv.bg Направление „Котли и буферни съдове” инж. Пламен Трифонов-0878 102 214 e-mail:mat.trifonov@abv.bg