“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
БУФЕРНИ СЪДОВЕ
Гаранционен срок и сертификати 20 / двадесет /  години гаранция за стоманената конструкция Носещата конструкция е горещо поцинкована според EN 14 61 стандарт Носещата конструкция е проектирана съгласно EuroCode 3 Носещата конструкция има  CE маркировка Изработката на носещата конструкция е направена според EN 1090 стандарт          Този сертификат се издава, за                          да удостовери, че EA система за            управление на качеството  в           MAT ООД - Разград  е одобрена           от Lloyd's Register.          ISO 9001:2008
КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО БУФЕРНИ СЪДОВЕ БУФЕРНИ СЪДОВЕ ИЗТЕГЛИ БРОШУРА ИЗТЕГЛИ БРОШУРА ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
БУФЕРНИ СЪДОВЕ КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО БУФЕРНИ СЪДОВЕ БУФЕРНИ СЪДОВЕ ИЗТЕГЛИ БРОШУРА ИЗТЕГЛИ БРОШУРА ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАЯВКИ
BG | EN | DE | RO