“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
АВАРИЙНИ СКОБИ АВАРИЙНИ СКОБИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ЕЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛИ ОТОПЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ИЗРАБОТКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ УСЛУГИ
ЗА НАС ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОС на ръководството на "МАТ" ООД ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОС на ръководството на "МАТ" ООД
Добре дошли в МАТ ООД! "МАТ" ООД  е юридическо лице регистрирано по Търговския закон през 1995 г. Фирмата е със седалище и адрес на управление гр. Разград, Гарова промишлена зона. През 1998  г. „МАТ” ООД започва производство на аварийни и отклонителни скоби за тръби. Изделията са признати от Патентното ведомство на Република България със Свидетелства № 3667/23.03.1999 г. , № 4229/21.09.2001 г.,  № 6750/06.06.2008 г. и свидетелство № 7902/17.09.2013 г. Клиенти на фирмата са "В и К" дружествата в страната, "Напоителни системи", В и К борси и много други предприятия със собствени водоснабдявания. Цехът за производство на аварийни скоби е оборудван със съвременни машини, приспособления и инструментална екипировка за качествено и бързо изпълнение на поръчките. Произвежданите от фирма „МАТ” ООД изделия са търсени и предпочитани поради високото си качество, дълготрайност и надеждност при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа.  В последните години МАТ ООД – Разград стана популярна сред клиентите си със своята точност, бързина, коректност и гъвкавост. В аварийна ситуация можем да произведем и доставим всякаква ремонтна скоба за по-малко от 24 часа. Най – важна цел на фирмата е да обслужи  клиенти си съгласно техните желания.        Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата промишленост. От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали.
ПРОЕКТИ: Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020
“MАТ” ООД 7200 Разград, Гарова промишлена зона
www.matood.com
ЗА НАС ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОС на ръководството на "МАТ" ООД ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОС на ръководството на "МАТ" ООД
Добре дошли в МАТ ООД! "МАТ" ООД  е юридическо лице регистрирано по Търговския закон през 1995 г. Фирмата е със седалище и адрес на управление гр. Разград, Гарова промишлена зона. През 1998  г. „МАТ” ООД започва производство на аварийни и отклонителни скоби за тръби. Изделията са признати от Патентното ведомство на Република България със Свидетелства № 3667/23.03.1999 г. , № 4229/21.09.2001 г.,  № 6750/06.06.2008 г. и свидетелство № 7902/17.09.2013 г. Клиенти на фирмата са "В и К" дружествата в страната, "Напоителни системи", В и К борси и много други предприятия със собствени водоснабдявания. Цехът за производство на аварийни скоби е оборудван със съвременни машини, приспособления и инструментална екипировка за качествено и бързо изпълнение на поръчките. Произвежданите от фирма „МАТ” ООД изделия са търсени и предпочитани поради високото си качество, дълготрайност и надеждност при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа.  В последните години МАТ ООД – Разград стана популярна сред клиентите си със своята точност, бързина, коректност и гъвкавост. В аварийна ситуация можем да произведем и доставим всякаква ремонтна скоба за по-малко от 24 часа. Най – важна цел на фирмата е да обслужи  клиенти си съгласно техните желания.        Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата промишленост. От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали.
ПРОЕКТИ
BG | EN | DE | RO
ПРОЕКТИ